Markentreprenad åt Totalbyggen för Västerås Stad, schaktar och grusar för tillbyggnad