Jourverksamhet

"Oavsett när något händer kan man känna sig trygg"
Står vattnet och sprutar rakt ut från kranen i köket... har ni låst er ute eller har någon krossat en fönsterruta? Oavsett vad som händer - finns jouren där att ta hand om problemet - när det inträffar utanför kontorstid.