Kvalitet

Vi följer riktlinjerna för standarden ISO9001 och sätter stort värde på vårt kvalitetsarbete. Det är i slutändan er som kunder som skall vara nöjda med vårt arbete och då är det viktigt, både för oss och er, att arbetet håller högsta kvalitet och att allting är väl dokumenterat.

Kvalitet sitter i detaljerna och det är därför vår personal är väl utbildad, kunnig och påhittig för att kunna lösa alla uppgifter, från att klippa träd och rosor till att städa bort varenda fläck i trapporna.

Låt oss förenkla vardagen åt er!

KVALITETSMÅL
Företaget skall marknadsföra tjänster och produkter av högsta kvalité för såväl anläggning som skötsel av yttre och inte miljö. Vi skall väl svara upp mot kundens krav och behov.

Vi skall tillgodose de miljöbetingade krav som kan ställas på verksamheten.

Vi skall hålla utlovade leverans- och färdigställandetider.

Eventuella garantiåtaganden eller reklamationer skall åtgärdas snarast möjligt, normalt inom en till två arbetsveck0r.

Våra medarbetare skall ha en hög social kompetens samt en gedigen kunskap om de tjänster och produkter som företaget marknadsför samt en stor kunskap i de säkerhetsregler som gäller för utförandet av arbetena.

Genom att ständigt vara lyhörda och analysera information om marknaden och kunders behov skall vi tillsammans med våra leverantörer erbjuda tjänster och produkter som väl svarar upp mot kunders krav, förväntningar och behov.

Genom att hela tiden hålla oss informerade om vilka miljöbetingade krav som kan ställas på de tjänster och produkter vi marknadsför kan vi snabbt anpassa oss efter detta och vid behov vidtaga förändringar.

Vi ska hålla oss informerade om de lagar och regler som gäller vår verksamhet och så snabbt som möjligt anpassa verksamheten till nya krav.

KVALITETSPLAN
Från och med 2009-01-01 drivs kvalitetsfrågorna inom företaget av en kvalitetsansvarig. Genom den kvalitetsansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer.

Vårt kvalitetsarbete som inleddes 2005, omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet inom företaget. För att på sikt uppnå en harmonisering och standardisering av vårt kvalitetsarbete pågår en integrering i samband med vår verksamhetsutveckling. Detta baseras på den internationella standartden ISO 9002.

Genom kontinuerliga personalmöten och kompetensutveckling samt i diskussioner med våra kunder och leverantörer hjälps vi åt att före kvalitetsarbetet framåt i företaget.