Teknisk förvaltning

"Från varmvatten till ventilation..."

Vi utför all sorts teknisk förvaltning som rör hjärtat i en fastighet, undercentralen. Vi håller med teknisk support för el, värme, vatten, hissar och ventilation. Vi ser även till att allt löpande i en fastighet fungerar, att lamporna lyser när de ska, att dörrar och lås är smorda och fungerar.

Vi samarbetar med Ehlin&Larsson som har skapat ett datoriserat övervakningssystem för undercentraler. Med detta system kan man via webben reglera allt som finns i en undercentral, ventilation, öppettider för elektroniska lås och tider för ständiga lampor att slås på och av.

Systemet ägs, till skillnad från andra liknande system, inte av oss eller Ehlin&Larsson, utan av föreningen som köper det, oavsett vem som framöver sköter och handhar fastigheten. Systemet används idag av flera bostadsrättsföreningar och Västerås Stad.