Yttre skötsel

"Att klippa gräs och beskära en magnolia kräver båda sin egen kompetens..."

Vi utför åt er alla former av löpande skötsel i er utemiljö, från att klippa gräs och rensa ogräs till beskärningar av buskage, träd och solitärer. Vi planterar och sköter varje växt efter dess egna förutsättningar för att människa och växt skall kunna leva i harmoni och för att de boende skall kunna njuta till fullo av sin yttre miljö.

Trött på att grusgången är full av ogräs? Eller på att träden på tomten inte beskurits korrekts på över tio år... ingen fara, vi kan hjälpa er. Vi tar alla uppdrag inom yttre fastighetsskötsel till flerbostadshus.